Ustalenie ojcostwa

Wszystko, co musisz wiedzieć przed wniesieniem sprawy o ustalenie ojcostwa

ustalenie-ojcostwa, sad-ojcostwo, ojcostwo-badanie-dna

Sprawa sądowa o ustalenie ojcostwa jest trudnym przeżyciem dla wszystkich zaangażowanych w nią osób. Przed jej wniesieniem warto poznać najważniejsze pojęcia i kwestie prawne, które pozwolą odpowiednio przygotować się do rozprawy.

Kim jest ojciec prawny?

Z prawnego punktu widzenia ojcem dziecka jest mąż jego matki lub mężczyzna, który uzna je za własne. Jeśli tę kwestię trudno rozstrzygnąć, o tym kto z prawnego punktu widzenia powinien być uznany za ojca, decyduje sąd. W przypadku rozwodu uważa się, że mąż matki to jednocześnie ojciec małoletniego, który urodził się do 300 dni przed unieważnieniem lub ustaniem związku. Aby obalić to domniemanie należy sądownie zaprzeczyć ojcostwo.

Zaprzeczenie ojcostwa

To sądowne udowodnienie, że mężczyzna prawnie uznany za ojca nim nie jest. Matka dziecka, a także jej mąż mają pół roku od narodzin dziecka na to, by zażądać zaprzeczenia ojcostwa. Dziecko może to zrobić przez 3 lata od osiągnięcia pełnoletniości.

Domniemany ojciec

Jeżeli okaże się, że matka dziecka obcowała z innym mężczyzną, to jego ojcostwo jest prawdopodobne w przypadku utrzymywania z nią stosunków seksualnych między 181 a 300 dniem przed urodzeniem dziecka. Okoliczności potwierdzające taki stan mogą prowadzić do wniesienia wniosku o sądowe uznanie ojcostwa. To pozwany musi udowodnić, że bardziej prawdopodobne jest ojcostwo innej osoby. Najłatwiej potwierdzić to za pomocą testu DNA i badania na ojcostwo.

Badania DNA

W sprawie o ustalenie ojcostwa badanie DNA jest jedynym dowodem o charakterze obiektywnym. Co ciekawe osoba wnosząca pozew o ustalenie ojcostwa nie ponosi kosztów sądowych, chyba że okaże się, iż powództwo było bezzasadne – wtedy może ona zostać zobowiązana do dokonania odpłatności dotyczącej m.in. przeprowadzenia badania DNA i wydania opinii przez biegłego.

Czy wynik badania DNA jest pewny?

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik biologii molekularnej można w sposób rozstrzygający, tj. w 100% wykluczyć ojcostwo, a także potwierdzić je z prawdopodobieństwem równym 99,999%. Na podstawie badań biegły tworzy opinię, która jest podstawą do wykluczenia lub potwierdzenia faktu bycia ojcem biologicznym.

4 Comments Posted

  1. To jest duży stres kiedy juz robimy testy, oczekiwanie na wynik jest koszmarne. Kobiety także korzystają z testów DNA i nie zawsze robią to oficjalnie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.