kontener na odpady budowlane

Generalny remont: co zrobić z odpadami budowlanymi?

Śmieci gromadzące się podczas prac renowacyjnych i budowlanych to spory problem. Zwykle jest ich dużo – nawet kilka ton – a większość osób nie bardzo wie jak z nimi postępować. Nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady komunalne, nie kwalifikują się także pod odpady wielkogabarytowe. Jak więc należy je utylizować?

Co zaliczamy do odpadów budowlanych i rozbiórkowych?

Odpady budowlane to pozostałości po pracach remontowych, wykończeniowych i budowlanych. Część z nich to elementy metalowe, które można, a nawet warto, zezłomować. Pozostałe śmieci wygenerowane podczas prac powinny zostać podzielone na takie, które nadają się do ponownego wykorzystania – recyklingu – oraz te, które stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska.

Odpady budowlane i rozbiórkowe to głównie:
– gruz i kamienie,
– resztki terakoty i glazury,
– fragmenty tapet,
– płyty kartonowo-gipsowe,
– pozostałości po panelach i podłogach,
– fragmenty armatury i sanitariatów,
– wykładziny,
– szkło,
– części okien i futryn,
– opakowania i wiaderka po klejach, zaprawach i farbach,
– styropian i wełna mineralna w niewielkich ilościach.

Czego nie wolno wyrzucać?

Największy problem stanowią odpady szkodliwe, takie jak azbest (eternit). Kłopoty z utylizacją mogą mieć także posiadacze resztek farb, papy oraz większej ilości wełny mineralnej i styropianu. By pozbyć się tych potencjalnie niebezpiecznych materiałów należy zwrócić się do specjalnej firmy, która zajmuje się transportem, unieszkodliwianiem i składowaniem tego typu śmieci. Jest to tylko niełatwe zadanie, ale także generujące dodatkowe koszty.

Kontener na odpady budowlane

Pozbycie się zalegających pozostałości po budowie i remoncie ułatwiają kontenery na gruz i odpady budowlane. Są znacznie pojemniejsze niż popularne big bagi i gwarantują bezpieczny transport na składowisko. Resztki materiałów po remoncie można w każdej gminie bezpłatnie dostarczyć do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnego Zbioru Odpadów komunalnych.
Przykładowe modele kontenerów na odpady budowlane znajdziesz na stronie https://www.pol-osteg.pl/

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.


*