Zastosowanie zasobników c.w.u w warunkach domowych

Projektując i zakładając w domu nowoczesny system cyrkulacji i podgrzewania bieżącej wody musimy wziąć po uwagę wiele istotnych czynników. Pierwszą decyzją, którą trzeba podjąć jest dostosowanie instalacji do zapotrzebowania, co pozwala wybrać niezbędne elementy domowego systemu. Wiele osób decyduje się na zamontowanie pojemnościowego podgrzewacza wody, który zapewnia odpowiedni strumień w jednostce czasu. Zasobniki c.w.u odpowiadają za utrzymanie stałej temperatury i ciśnienia wody, a także skracają czas jej przepływu do poszczególnych punktów. W połączeniu z dobrze opracowanym układem cyrkulacji zapewniają komfort w użytkowaniu wody w całym domu.

Rodzaje zasobników występujących na rynku

W zastosowaniu domowym można spotkać kilka, różnych rodzajów zasobników c.w.u, które różnią się od siebie konstrukcją i sprawdzają w innych układach. Ich budowa wykorzystuje odmienne sposoby ogrzewania wody, w zależności od kotła i przeznaczenia.

  • zasobniki płaszczone – ich konstrukcja opiera się na połączeniu zbiornika wewnętrznego i zewnętrznego. W zbiorniku wewnętrznym przechowywana jest woda, która wykorzystywana jest do celów c.w.u. Przez zbiornik zewnętrzny przepływa woda pochodząca z kotła, która ogrzewa po drodze wodę użytkową
  • zasobniki c.w.u z wężownicą – ich budowa skupiona jest na specjalnej wężownicy, która pełni funkcję grzałki. Najczęściej przyjmuje ona postać zawiniętej w spiralę rury, choć jej kształt jest ściśle uzależniony od producenta. Wężownica służy do transportu wody instalacyjnej, przepływającej na cele centralnego ogrzewania. Jednocześnie podgrzewa także wodę na cele c.w.u, która dostarczana jest do zasobnika bezpośrednio z wodociągu.
  • zasobniki buforowe ze zbiornikiem c.w.u – ich charakterystyczną cechą jest zdolność do kontrolowania nadwyżek i niedoborów ciepła, w taki sposób, aby było ono równomiernie doprowadzane do instalacji i jednocześnie wystarczało do celów c.w.u.
  • zasobniki warstwowe – tego typu zasobniki nie posiadają wężownicy, ani innej grzałki. Służą wyłącznie do przechowywania podgrzanej wcześnie wody

Wady i zalety zasobników c.w.u

Jak każde urządzenie, zasobniki c.w.u posiadają swoje mocne i słabe strony. Ich posiadanie daje dużo korzyści i jest bardzo komfortowe, jednak trzeba się także liczyć z kosztem ich eksploatacji.

Zalety

  • stałe ciśnienie wody o konkretnej temperaturze
  • transport ciepłej wody do kranu od razu po jego odkręceniu, zasobnik c.w.u eliminuje problem czekania za ciepłą wodą
  • korzystanie z wody jednocześnie w wielu punkach, bez utraty jednolitego ciśnienia
  • regulacja pracy kotła – kocioł uruchamia się dopiero gdy zapotrzebowanie na ciepłą wodę będzie odpowiednie. Krótkotrwałe korzystanie z wody (np. podczas mycia rąk) nie aktywuje od razu pracy kotła, co przekłada się na większą oszczędność

Wady

  • niezbędne jest dodatkowe miejsce do umieszczenia zasobnika c.w.u
  • zasobniki są skłonne do utraty ciepła związanej ze stygnięciem wody

Dobór pojemności zbiornika c.w.u

Pojemność zasobnika powinna być określona przy rozpatrzeniu dwóch, podstawowych parametrów. Pierwszym z nich jest liczba osób zamieszkujących dom, która przekłada się na zapotrzebowanie. Dla przykładu, dla rodziny składającej się z 4 osób może być odpowiedni zasobnik o pojemności 60 -120 litrów, jednak uwzględniając, że każda osoba będzie dużo korzystała z wody, powinniśmy pomyśleć o zasobniku z zakresu 120-240 litrów. Dla porównania, zbiornik przy użytkowaniu przez jedną osobę może mieć pojemność nawet 15 – 30 litrów, jednak bezpieczniej jest zaopatrzyć się w zasobnik 30 – 60 litrowy. Drugim parametrem, na który musimy zwrócić uwagę przy doborze zasobnika jest moc kotła. Nie można dopuścić do sytuacji, w której kocioł nie nadąży nagrzewać wody, ponieważ korzystanie z ze zbiornika c.w.u będzie całkowicie niekomfortowe. Z drugiej strony posiadanie kotła o zbyt dużej mocy przekłada się na zawyżone koszty zużycia paliwa.

Podsumowanie

Zasobniki c.w.u to jeden z elementów domowej instalacji, który zapewnia wysoki poziom komfortu, jednak generuje także dodatkowe koszty. Sam zakup zbiornika nie należy do najmniejszych wydatków. Jego cena jest ściśle powiązana z wielkością oraz rodzaju materiału, z którego jest wykonany. Wydatek przekłada się jednak na wygodę i rekompensuje poniesione straty.

1 Comment Posted

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.