zasiłek rodzinny

Zasiłki rodzinne za pracę w Niemczech

Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą na terenie Niemiec? Jeśli tak, to przysługują Ci prawa do specjalnych świadczeń. Najważniejszymi z nich są zasiłki rodzinne na dzieci, które pozwalają pozyskiwać pieniądze przez wiele lat. Każdy, kto pozostawił swoje dzieci w gospodarstwie domowym może ubiegać się o specjalną zapomogę. Zasiłki obejmują także pomoc pieniężną w przypadku narodzenia nowego dziecka. W artykule dowiesz się w jaki sposób możesz dochodzić swoich praw.

Kindergeld – podstawowy, niemiecki zasiłek rodzinny

Podstawowy zasiłek wypłacany jest nawet wtedy, gdy tylko jedno z rodziców podejmuje pracę w Niemczech. Po przepracowanych 6 miesiącach można pełnoprawnie złożyć wniosek i ubiegać się o przyznanie świadczenia. Niesie to ze sobą jednak szereg wymagań. Podstawowym warunkiem przyznania Kindergeld na dzieci w Polsce jest prowadzenie gospodarstwa domowego wraz z nimi. Oznacza to sytuacje w której jedno z rodziców ze związku małżeńskiego przybyło do pracy w Niemczech i pozostawiło rodzinę w ojczystym kraju. Jeśli powyższa sytuacja jest spełniona możemy skompletować odpowiednie dokumenty i zwrócić się do odpowiedniego urzędu (Familiekasse). Niezbędne formalności obejmują między innymi przedstawienie rozliczenia podatkowego oraz dokumentu potwierdzającego, że dzieci pozostały w gospodarstwie domowym. Urząd upomni się także o zaświadczenie z polskiego MOPSu oraz numery PESEL dzieci.

Jak długo można pobierać Kindergeld?

Standardowo świadczenie obejmuje dzieci do 18 roku życia. Niemieckie prawo daje jednak możliwość przedłużenia jego wypłacania. W określonych przypadkach zasiłek rodzinny w Niemczech jest przyznawany aż do 25 roku życia. Dzieje się tak w przypadku, gdy dziecko kontynuuje naukę poprzez podjęcie studiów lub kształci się zawodowo. Wypłacanie Kindergeld jest także przedłużane gdy potomek jest bezrobotny lub posiada regularną pracę zajmującą nie mniej niż 20 godzin tygodniowo.

Wniosek i wysokość świadczenia

Niemieckie prawo nie wskazuje jasno kto powinien złożyć wniosek o Kindergeld. Przyjęto zasadę, że może to zrobić zarówno matka jak i ojciec. Wymaga to jedynie potwierdzenia przez partnera za pomocą podpisu na wniosku, że zgadza się on na taką decyzję.

Od początku 2016 roku zostały przyjęte nowe stawki zasiłku rodzinnego. Aktualnie ich wysokość wynosi:

  • 190 euro – na pierwsze i drugie dziecko;
  • 196 euro – na trzecie dziecko;
  • 221 euro – na każde kolejne dziecko.

Warto zaznaczyć, że Kindergeld jest wypłacany nawet do 4 lat wstecz!

Elterngeld – zasiłek na opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem

Świadczenie Eltergeld przyznawane jest według konkretnych zasad, a pierwszeństwo do jego otrzymania mają rodzice, którzy samotnie wychowują dzieci. Do zasiłku mogą przystąpić osoby pracujące i mieszkające Niemczech (oboje rodziców), a także w przypadku gdy matka lub ojciec pozostaje z dzieckiem w domu i jest obywatelem Unii Europejskiej (bądź Szwajcarii). Elterngeld mogą otrzymać także osoby mieszkające w Niemczech, jednak nie posiadające zatrudnienia lub pracujące maksymalnie 30 godzin w miesiącu. W szczególnych przypadkach świadczenie przyznawane jest nie tylko rodzicom, ale również krewnym opiekującym się dzieckiem w tym dzieckiem wymagającym rehabilitacji.

Jak długo można pobierać Elterngeld?

Ten rodzaj zasiłku rodzinnego wypłacany jest nawet do 14 miesięcy po narodzinach dziecka. Należy tutaj zaznaczyć fakt, że okres ten można podzielić pomiędzy obojga rodziców, dla przykładu matka może pobierać świadczenie przez 8 miesięcy, a ojciec przez 6. Maksymalnie jeden rodzic może mieć wypłacane środki przez 12 miesięcy, ostatnie dwa przysługują partnerowi. Sytuacja zmienia się gdy dziecko wychowywane jest tylko przez jednego rodzica. W takim przypadku otrzymuje on świadczenie przez całe 14 miesięcy bez żadnych podziałów.

Wniosek i wysokość Elterngeld

Wniosek o przyznanie tego typu zasiłku rodzinnego należy złożyć do trzech miesięcy liczonych od momentu narodzin dziecka. W przypadku spóźnienia poprzednie miesiące nie zostaną uregulowane. Dokumenty składane są do różnych instytucji w zależności od landu, w którym mieszka rodzic. Wysokość Elterngeld obliczana jest na podstawie dochodu rodzica, który składał wniosek o przyznanie świadczenia. Pod uwagę brane jest ostatnie 12 miesięcy pracy. W przypadku gdy średni dochód nie przekroczy 1200 euro, wtedy świadczenie wyniesie 67% tej kwoty. W momencie gdy średnie dochody są większe, procent ten maleje. Minimalna, ustalona przez prawo niemieckie kwota Elterndeld wynosi 300 euro.

3 Comments Posted

  1. Aktualnie na dziecko dostaje sie 245euro,ale tak kindergarten drogo sie placi, do 3 lat koszt 450euro na miesiac! powyzej 3 lat 250 euro na miesiac, opłaty sa uzaleznione od regionu w Niemczech a takze od wysokosci zarobków rodziców.

  2. ogólnie to tak, socjal wypłacany w Niemczech zadowalający, przy trójce dzieciaczków każda pomoc jest wskazana nie. Niestety przedszkola sa drogie, duze drozsze niz w pOlsce. ratunkiem moze byc zatrudnenie niani ze wschodu, jesli sie pracuje to takie wspracie jest bezcenne

  3. Opieka socjalna w De jest na wysokim poziomie, zawsze to jest bonusowa kasa, kto moze niech korzystaXD tak jak ja

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.