tłumacz przysięgły

Czym się zajmuje tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego posiadająca uprawnienia do sporządzania dokumentów będącymi tłumaczeniami z języka obcego na polski i z języka polskiego na język obcy. Dokumenty te są sprawdzone i poświadczone. Tłumacz przysięgły może również poświadczać dokumenty-tłumaczenia, które przetłumaczyły inne osoby.

Tłumaczeń może dokonać w formie pisemnej jak i ustnej. Są to najczęściej odpisy pism urzędowych. Istnieje ustawa o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego, która określa kto może pełnić tę funkcję. Tłumaczem przysięgłym w Polsce może być osoba z obywatelstwem polskim albo państwa z Unii Europejskiej. Powinna znać doskonale język polski, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie może posiadać wyroków za przestępstwa umyślne, skarbowe, czy gospodarcze. Wykształcenie poświadczone ukończeniem studiów wyższych (co najmniej z tytułem magisterskim) i zdała egzamin z umiejętności tłumaczenia.

Egzamin na tłumacza przysięgłego to kluczowa kwestia do wykonywania tej profesji. Chęć przystąpienia do tego egzaminu należy zgłosić w formie pisemnej do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Kandydat zostanie poinformowany o terminie i miejscu egzaminu. Koszt egzaminu nie jest wygórowany i wynosi 800zł. Egzamin zdaje się przed specjalna komisją i składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. Maksymalna ilość punktów to 200 za każdą część, natomiast egzamin uznaje się za zdany przy uzyskaniu minimum 150 punktów (za każdą część). W razie nie zdania egzaminu po roku można przystąpić do niego ponownie.

Zdanie egzaminu zostaje potwierdzone wydaniem specjalnego świadectwa oraz złożeniu ślubowania i wpisania na listę tłumaczy przysięgłych, którą sporządza się w formie elektronicznej.
Zawód tłumacza przysięgłego obwarowany jest wieloma zasadami z których najważniejsze to bezstronność, zachowanie tajemnicy i doskonalenie swoich kwalifikacji.

Tłumacz przysięgły zobowiązany jest do dokonania każdego tłumaczenia na żądanie sądu, prokuratora, policji oraz innych organów administracji publicznych. Tłumacz przysięgły odnotowuje wszystkie czynności, które przeprowadza. Do poświadczania dokumentów używa specjalnej pieczęci.

2 Comments Posted

  1. Tłumacz przysiegły to osoba zaufania publicznego, cos jak notariusz, profesja godna polecenia, jesli zna się biegle jakis jezyk można zgłosić się do ministerstwa i przystapić do egzaminu, po jego zdaniu otrzymuje sie certfikat i mozna zacząć tłumaczenie

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.