test na ojcostwo

Uznanie ojcostwa

Strach przed odpowiedzialnością, brak zaufania do partnerki – to tylko nieliczne powody wypierania się ojcostwa. Co należy zrobić, kiedy mężczyzna nie chce uznać swojego dziecka?

Uznanie ojcostwa przez mężczyznę, którego uważamy za ojca nie zawsze jest takie oczywiste.. W domniemaniu – ojcem dziecka jest mężczyzna, który obcował z matką dziecka nie później niż w 180 dniu przed urodzeniem dziecka. Co jednak w sytuacji, kiedy mężczyzna ma dowody na to, że kobieta współżyła z innymi mężczyznami?  Wówczas niezbędna może okazać się ingerencja sądu. Zgodnie z art. 62 & 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnieje domniemanie, że prawnym ojcem jest mąż matki dziecka, jeżeli urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia. Aby wyprzeć się ojcostwa – mąż musi wnieść pozew do sądu o zaprzeczenie ojcostwa.

Jeżeli domniemanie zostało obalone i  ojcem dziecka nie jest mąż matki, ustalenie ojcostwa może nastąpić przez uznanie dziecka przez ojca lub na mocy orzeczenia Sądu ( art. 72 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Co w takim razie, kiedy inny mężczyzna chce uznać dziecko za swoje? Uznanie dziecka zarówno poczętego i małoletniego przez mężczyznę wymaga zgody jego matki. Natomiast uznanie ojcostwa w przypadku dziecka pełnoletniego wymaga jego zgody.

Jak wygląda postępowanie sądowe w sprawie o  ustalenie ojcostwa? Na początek potrzebny jest niepodważalny dowód, na podstawie którego ojcostwo zostanie uznane lub odrzucone. Najbardziej wiarygodnym dowodem na pokrewieństwo są dziś testy genetyczne. Taki „test na ojcostwo” można wykonać w wielu placówkach laboratoryjnych. Test DNA na ojcostwo polega na profili genetycznych pochodzących od domniemanego ojca i dziecka. Wyniki są jednoznaczne – albo mężczyzna jest ojcem dziecka, albo nie.

Więcej informacji: Genetico – uznanie ojcostwa

 

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.


*