No Image

Jak syreni gród chce zachwycić podróżników?

Wrzesień 10, 2012 Pisarczyk 0

Dochodowośćusług turystycznychw pojedynczychrejonachzdecydowanierośniecorocznie. Umiemyodpowiedniosię rekomendowaći wyróżniaćod innychzakamarkówEuropy. Aczkolwiekdo zupełnejidentyfikacjiza granicą nadaldługa ścieżka.