No Image

Stwórz intymny nastrój na jesienne wieczory

Wrzesień 11, 2012 Pisarczyk 0

Stopniowonapływająchłodne, mokremiesiące, w czasiejakichchętniezagrzebujemy sięw domowym zaciszu. Bywato wybornyokres, żebywypróbowaćodkrywczerozwiązania, którezapewniająniepowtarzalną aurę, gdyza oknem swawoliwiatr.